bán số : 0968.183.888 và 0988.30.6886
call : 0988.30.6886 thanks!