Phá Giá Tứ Quý 6666 - Viettel 10 số Chỉ 450k
Tứ Quý 8888 - 10 Số Giá Chỉ 700k
Nào ta cùng Bay Cùng Anh Em 5 Giây ^^!
Qua Lại Là Tinh Thần Của 5 Giây !!!