Sim tam hoa 999 hàng chuẩn ,nét giá chuẩn siêu tốt !!Sim mới 100% nguyên kít
0967.25.3999__3,5T
0965.84.6999__3,5T
0964.06.3999__
3,5T
0964.08.2999
__3,5T
0964.08.5999
__3,5T
0964.20.3999
__3,5T
0964.05.2999
__3,5T
0964.06.2999
__3,5T
0964.06.5999
__3,5T
0964.20.1999
__3,5T
09323.64666__3.5T
0969.36.1666__db
0914.63.5888__5.0T
0904.30.7999__6,5T
0917.58.6999__db
0913.74.1999__6,5T
0919.46.5888__db