Giá ChÁp Dụng Với AE Thợ SSC
Khi gọi nhớ phải nói không sẽ bị táng giá trên trời )
Tất cả sim đã off cho AE Báo Khách
0975.94.9999 - 45
0938.54.6666 - 22t
0939.92.3333 - 13.5t
094.543.0000 - 4.5t
09.6767676.1 - 3.5t

Call ngay 0934.959595 để CHỐT