bán em mobi 0908.255.955 = 1.8t sim nguyên kít
bác nào kết call 09.37.37.37.87