Thằng bạn nghỉ nuôi gà lên thanh lý hết rồi cò con gà nọc cuối cung nhờ mình bán giùm... gà này chưa đá chỉ để cản mái đang chuẩn bị thay lông mùa đầu gà chân 2 hai hàng chơn xanh dacam nay bán cho ai cần
Giá ra đi 500k
Lh 01653000675
479 tân hòa đông q.bình tân