Xả máy ra combo như sau:
- main g41 foxcon ok,chưa qua sữa chửa
- ram team 2g/1333
- cpu pen d 2.8 + fan
cả bộ 1tr chẵn
hdd hitachi 500g còn bh t4/2014:900k

tạm thời nhiu đó,sẽ update tiếp. ae cần lh theo sign,bao test 3 ngày money back