Chung cư Dương Nội, bán 2 căn chung cư Dương Nội 56m,83m

Tôi có 2 căn hộ chung cư Dương Nội, Hà Đông trước mua đầu tư giờ cần tiền nên bán lại. Thông tin như sau:
- Tầng 9 căn 3, diện tích 83m2, ban công ĐN
- Tầng 10 căn 7, diện tích 56m, ban công ĐB
Ai có nhu cầu xin liên hệ tôi qua số: 0904.559.556 // 0904.853.466 (miễn trung gian)




Chung cư Dương Nội, bán 2 căn chung cư Dương Nội 56m,83m, Chung cư Dương Nội, bán 2 căn chung cư Dương Nội 56m,83m, Chung cư Dương Nội, bán 2 căn chung cư Dương Nội 56m,83m, Chung cư Dương Nội, bán 2 căn chung cư Dương Nội 56m,83m, Chung cư Dương Nội, bán 2 căn chung cư Dương Nội 56m,83m, Chung cư Dương Nội, bán 2 căn chung cư Dương Nội 56m,83m, Chung cư Dương Nội, bán 2 căn chung cư Dương Nội 56m,83m, Chung cư Dương Nội, bán 2 căn chung cư Dương Nội 56m,83m, Chung cư Dương Nội, bán 2 căn chung cư Dương Nội 56m,83m, Chung cư Dương Nội, bán 2 căn chung cư Dương Nội 56m,83m