Chuyên cung cấp Gà con :
-Gà Tre Mỹ
-Gà Asil Japs
-Gà Asil Bobby , asil rampuri ( hàng nhập trọn bộ )
Hình ảnh gà nọc ( ko bán )
clip xổ Asil và mỹ

1- Gà Asil rampuri Trống 1,1 kg. Gà mái bobby 8 lạng, 9 lạng ( gà nhập )
2- Gà Asil Black Japs Trống 1,1 kg. Gà mái 9 lạng, 1 kg
3- Gà Tre Mỹ
Clip xổ Gà Úa vs Gà Điều . gà Úa đạp mái 2 mùa nên hơi yếu , mùa đầu đá rất nét


- Gà Trống Úa Hatch 1,1 kg. Gà mái 8 lạng


- Gà Trống ó mã lại Hennie 1,1 kg. Gà mái 9 lạng, 1 kg


- Gà Trống Điều Hatch 1kg. Gà mái 8 lạng

Điện thoại liên hệ: Q10 đường 3 tháng 2
0909929571 - 0913763908