Mình bán vé tàu hỏa thanh toán ( dành cho ai có nhu cầu thanh toán với công ty)
· Cac tuyến Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội
· Các tuyến: Hà Nội - Vinh,Đồng Hới ....
· Các tuyến Bắc - Nam
Liên hệ:
· Hotline: 097.310.4686
· Email:xuan_long87@yahoo.com
· Y!M:xuan_long87