0967.79.39.88 - nguyên kít
79- thần tài lớn
39- thần tài nhỏ
88- phát phát
Hai thần tài cùng phát
giá ra đi : 2 chai
call : 0968.22.3838