-- Lồng Đất trơn fom cao
Đánh nhớt lên nc đỏ, ko xài vecni.
Lồng chưa thay hay gãy nan nào.
Phụ kiện như hình.
Giá 1,4 triệu
Call 0906 333 222 vui lòng gọi, xin đừng nhắn tin! thanks!
Đc 137 Trần Đình Xu f Nguyễn CƯ Trinh Q1

-- Lồng Đất chạm Bát Tiên nét chạm đẹp! (fom vừa)
Mâm, bộ chao, bầu bí và cửa đều chạm!
Chân và cửa chạm 2 mặt!
3 chân chạm tích khác nhau!!
Phụ kiện như hình!
Giá 4,5 triệu!
Call 0906 333 222 vui lòng gọi, xin đừng nhắn tin, tks!
Đc 137 Trần Đình Xu f Nguyễn Cư Trinh Q1