gà mái đồng giá 160k 1 em
ms1 mái phi lai 8l


ms2 mai lai nhe 25% điều chân xanh 8l


ms3 mái điều chân trắng 8 móng đen lai 25% 7l2

ms4 mái úa chân xanh lai 25% đang thay lông đuôi


ms5 mái điều lai máu

trống lỡ chạng hiện tại 1k1 tới đá chắc 1k3 hay 1k4


giá 200k
liên hệ 01215852600
địa chỉ 668 lê trọng tấn q bình tân