- 4 ổ hdd sata laptop 500G hiệu WD nobad giá 750.000đ/ổ
-lcd 14 vuong 30pin thao tu may IBM t40-T42 gia 300.000d
-lcd 14.1 wide độ phân giải cao cho may HP giá 1.000.000đ
-lcd 14.1 wide guong sang dep gia 1.000.000d
-lcd 15.4 wide guong sang dep gia 800.000đ

-DVD-RW ATA gia 200.000d

-dvd rw sata giá 350.000đ
-hdd ata 6G gia 50.000d
-cpu dualcore dong 945 t2300 , t2400 gia : 150.000d
-CPU dualcore intel965 t2310,T2330 giá 50.000dcon
-cpu dualcore main intel series 4 T4300,T4400 gia 150.000d/con
-Hdd 320G,80G WDT ,toshiba die giá 50.000d
-DDR2 1G bus 667 chip hynix,samsung giá 150.000đ/cay
-DDR2 2G bus 533,667,800 chip hynix,samsung,v.v giá 320.000đ/cay
-wifi boardcom,artheros dung cho may duacore,core2duo gia 150.000d
-wifi mini realtex chay cho dong core i3 gia 150.000d
-wifi intel 2200bg gia 150.000d