hdd dùng để coi phim thôi coi 1 lan rồi để đó ---- giờ dư ra bán

1 - western my book ext 2.0 tb - usb 3.0 còn bh 4 năm -- giá 2.300.000 tr
2 - western element ext 1.5 tb - usb 2.0 còn bh 3 năm full phim bộ -- giá 1.600.000 tr
3 - western green int 2.0 tb - ---- bh 4 năm full film -- giá 2.100.000 tr
4 - đầu hd dune duo còn bh tại sài gòn hd 5 tháng -- giá 6.000.000 tr
đt : 0938.989.009 hoàng