Cửa hàng cần thanh lý số máy sau:
Bộ 1:
CPU: Dual core E5500 2.8Ghz (2CPUs)
RAM: DDR2 2Gb
HDD: 160Gb
DVD, Chuột, bàn fim'.
Màn hình: LG Wide 19 inch không lỗi.
Giá: 2.500.000
Bộ 2:
CPU: Dual core E5200 2.5Ghz (2CPUs)
RAM: DDR2 1Gb
HDD: 80Gb
DVD, Chuột, bàn fim'.
Màn hình: Samsung 15 inch gương đẹp, không lỗi.
Giá: 1.700.000
Laptop Lenovo 3000 G410
CPU: core 2 duall T7250 (2Cpus)
RAM: DDR2 2Gb
HDD: 160Gb
VGA: intel onboard share
Màn hình: 14inch wide gương đẹp không lỗi.
Giá: 2.800.000
Liên hệ: 0908377003 Quận 7
Đến cây xăng ngay ngã tư Nguyễn Thị Thập với Lê Văn Lương rồi gọi mình ra đón.