Em cần Mua 2 Con Sim để làm Số Cặp .

Mạng MOBI Fone Hoặc Viettel !.Số Mạng MOBIFONE Hoặc Viettel có Số Đuôi 6 số cuối cùng là Đuôi 313152 ( ABcD 313152)

Ví dụ như : 0979 313152 hoặc 0989 313152
hoặc 0935 313152


Lưu Ý : phải là Đuôi Abcd 313152

Anh Em Nào Có Số như thế Thông Báo cho em Biết Cái Giá và Số Luôn nhé !

Được Số em kết, em Thích em Xúc liền.

Nhanh gọn, đang Cần Gấp Số Như thế !

Liên hệ ĐT - HotLine : 0979 272 273