Ông bạn nhờ bán dùm
1) Đầu chuyển VGA -> DVI:
- Đa phần nguyên seal, có 70 cục.
Giá: 20k/ cục, mua hết 15k/ cục
2) Cáp nguồn cho VGA, 1 Molex, 2 Molex -> PCI Ex 6 pin:
- Đa phần nguyên seal, có 25 cọng 1 Molex, 50 cọng 2 Molex.
Giá: 20k/ cọng, lấy hết 15k/ cọng
3) Cầu CrossFire:
- Đa phần nguyên seal, mềm cứng, dài ngắn tùm lum, có 35 cái.
Giá: 50k/ cái, lấy hết 40k/ cái.
LH: 0907 393 886 Phi
DC: 38 Học Lạc P14 Q5 ( gần Thuận Kiều Plaza or Chợ Lớn )

DVI, cáp nguồn VGA 1 Molex or 2 Molex -> PCI Ex 6pin, cầu CrossFire" title="Đầu chuyển VGA -> DVI, cáp nguồn VGA 1 Molex or 2 Molex -> PCI Ex 6pin, cầu CrossFire"/>
DVI, cáp nguồn VGA 1 Molex or 2 Molex -> PCI Ex 6pin, cầu CrossFire" title="Đầu chuyển VGA -> DVI, cáp nguồn VGA 1 Molex or 2 Molex -> PCI Ex 6pin, cầu CrossFire"/>
DVI, cáp nguồn VGA 1 Molex or 2 Molex -> PCI Ex 6pin, cầu CrossFire" title="Đầu chuyển VGA -> DVI, cáp nguồn VGA 1 Molex or 2 Molex -> PCI Ex 6pin, cầu CrossFire"/>
DVI, cáp nguồn VGA 1 Molex or 2 Molex -> PCI Ex 6pin, cầu CrossFire" title="Đầu chuyển VGA -> DVI, cáp nguồn VGA 1 Molex or 2 Molex -> PCI Ex 6pin, cầu CrossFire"/>