Sim tra truoc:
0977.151.151 gia 6tr.
0987.965.965 gia 5,5tr.
0973.858.858 gia 10tr.
0978910.910 (bay tam chin muoi, chin muoi) gia 12tr.
Hang hiem: 0974.222226 (ngu 2, Mai mai Loc) gia 5tr.
Lh: 0904397577