0163.509.6666: 3,5tr
01259.65.8888: 8tr

01235.62.8888: 7,5tr
012.39.37.8888: 7tr
0127.335.8888: 7tr
0123.352.9999: 8tr
01259.65.9999: 8tr
012.79.85.9999: 7tr
012.78.80.80.80: 3,5tr
01252.678910: 3,5tr
01267.898.898: 3tr
01.252.858.858: 2,5tr
01.252.878.878: 1,6tr

01235.11.6789: 2tr
01275.22.6789: 1,6tr
01275.28.6789: 1,4tr
01275.19.6789: 1,2tr

Giá cả lô 30tr
Tất cả đều là sim trả trước mới nguyên kít, chưa đăng ký TTCN, chưa kích hoạt

LH: 0906566669, 012.55.98.6666