Cần mua taxi 10 số 3 mạng chính
Dạng
09**x52x52, ưu tiên 752752 và đầu o90,o91 nhé.
Liên hệ: 0914501111 or 0984501111
thanks!!!!