[TD]Đăng lúc: 13:21, ngày 11/03/2013 - Hà Nội
Đã xem: 4 . Mã Tin: 20031823

canh192192@gmail.com|Gửi tin nhắn


Nội dung Ẩn tinThan phiềnCú pháp SMS*
HOTLINE: 0987.192.192
*
*
*** UY TÍN - NHANH GỌN - GIAO DỊCH TOÀN QUỐC ***
*
*
Sim Viettel mới, nguyên kit, đăng ký thông tin chính chủ cho người mua


0985.82.8558 _______ 2,900
0985.83.8118 _______ 2,900
0985.878.222 _______ 2,900
09.6688.5000 _______ 2,900
09.6669.1000 _______ 2,900
09.6688.1000 _______ 2,900
0968.52.6669 _______ 2,900
096.8668.199 _______ 2,900
0985.822855 _______ 2,900
0982.00.9797 _______ 2,900
0986.00.6363 _______ 2,900
0985.866.389 _______ 2,900
0968.56.1268 _______ 2,800
09.8687.7939 _______ 2,800
0985.82.7939 _______ 2,800
0985.11.7939 _______ 2,800
0974.60.9696 _______ 2,800
0979.09.9393 _______ 2,800
0975.33.9292 _______ 2,800
098.5599.090 _______ 2,800
0987.2987.87 _______ 2,800
09779.58585 _______ 2,800
0975.53.35.35 _______ 2,800
0987.13.31.31 _______ 2,800
0986.77.2828 _______ 2,800
09.8866.2121 _______ 2,800
0969.81.1992 _______ 2,800
0969.72.1986 _______ 2,800
0977.16.56.86 _______ 2,600
0985.969.386 _______ 2,600
09.6866.8086 _______ 2,600
0968.528.789 _______ 2,600
096.8668.345 _______ 2,600
09.8683.9229 _______ 2,600
0985.90.8558 _______ 2,600
0983.79.2992 _______ 2,600
096.24.99996 _______ 2,600
09868.17.333 _______ 2,600
09.8587.1222 _______ 2,600
0985.83.1222 _______ 2,600
09.8586.9000 _______ 2,600
0966.568.000 _______ 2,600
0985.838.000 _______ 2,600
0968.57.6669 _______ 2,600
09.8585.6662 _______ 2,600
09.6996.1118 _______ 2,600
0963.999.616 _______ 2,600
0962.99.6889 _______ 2,600
096.246.9191 _______ 2,600
096.246.8787 _______ 2,600
096.246.8585 _______ 2,600
096.246.8282 _______ 2,600
0979.123.289 _______ 2,600
096.8668.189 _______ 2,600
096.8686.189 _______ 2,600
0988.234.189 _______ 2,600
0989.262.189 _______ 2,600
09.8558.2004 _______ 2,600
0975.79.2886 _______ 2,500
0982.80.86.80 _______ 2,500
09.8585.3003 _______ 2,500
0972.0000.93 _______ 2,500
09.7654.9393 _______ 2,500
0973.53.9292 _______ 2,500
0979.53.5656 _______ 2,500
09.8585.5454 _______ 2,500
0984.77.1997 _______ 2,500
090.22.4.1992 _______ 2,500
0969.74.1989 _______ 2,500
0969.74.1988 _______ 2,500
09.6656.1981 _______ 2,500
097.393.1968 _______ 2,500
0988.28.12.99 _______ 2,500
0988.26.12.99 _______ 2,500
0979.09.09.98 _______ 2,500
0979.12.09.90 _______ 2,500
0977.26.08.86 _______ 2,500
0976.58.2299 _______ 2,300
0962.733.668 _______ 2,200
0966.73.2668 _______ 2,200
0962.5959.86 _______ 2,200
0985.883.586 _______ 2,200
0968.57.7939 _______ 2,200
09.6660.7939 _______ 2,200
096.8668.239 _______ 2,200
096.8668.139 _______ 2,200
096.8668.234 _______ 2,200
096.8668.357 _______ 2,200
096.8668.135 2,200
0988.27.17.27 _______ 2,200
0962.19.18.19 _______ 2,200
0974.00.8338 _______ 2,200
0983.777337 _______ 2,200
0983.68.7117 _______ 2,200
09.8386.7117 _______ 2,200
0977.16.6226 _______ 2,200
09.8386.6006 _______ 2,200
0983.66.3223 _______ 2,200
0983.66.3003 _______ 2,200
0983.79.2662 _______ 2,200
09.8385.1881 _______ 2,200
09.8587.3222 _______ 2,200
0985.88.1000 _______ 2,200
0968.525.889 _______ 2,200
0968.525.899 _______ 2,200
0963.986.966 _______ 2,200
09767.11166 _______ 2,200
0982.17.9191 _______ 2,200
0988.17.8282 _______ 2,200
0972.99.7373 _______ 2,200
0987.81.5858 _______ 2,200
0982.444848 _______ 2,200
0968.57.7989 _______ 2,200
096.8668.363 _______ 2,200
09.8587.2000 _______ 2,200
0914.91.1993 _______ 2,200
0969.76.1985 _______ 2,200
0947.369.688 _______ 2,200
09.12345.308 _______ 2,200
0968.363.268 _______ 2,000
0989.767.286 _______ 2,000
0977.393.286 _______ 2,000
0985.878.186 _______ 2,000
0963.28.9779 _______ 2,000
0968.576.676 _______ 2,000
0985.387.587 _______ 2,000
096.24.88882 _______ 2,000
096.24.33336 _______ 2,000
0963.007.222 _______ 2,000
0985.878.000 _______ 2,000
0968.313.000 _______ 2,000
0968.303.000 _______ 2,000
0989.33.6662 _______ 2,000
0973.58.9797 _______ 2,000
0982.48.9797 _______ 2,000
* * *
0982.12.9494 _______ 2,000
098.464.9090 _______ 2,000
0975.18.8787 _______ 2,000
09.7564.8787 _______ 2,000
0983.15.8787 _______ 2,000
0982.16.8787 _______ 2,000
098.223.8787 _______ 2,000
0986.73.8585 _______ 2,000
097.368.8080 _______ 2,000
0983.77.7474 _______ 2,000
09.858687.82 _______ 2,000
0985.83.2002 _______ 2,000
0985.91.2000 _______ 2,000
090.22.4.1996 _______ 2,000
0966.87.1984 _______ 2,000
0962.14.1984 _______ 2,000
0966.87.1982 _______ 2,000
0966.87.1981 _______ 2,000
0966.87.1980 _______ 2,000
0962.91.1980 _______ 2,000
0966.21.1980 _______ 2,000
09.6226.1976 _______ 2,000
0985.89.1975 _______ 2,000
0912.919.586 _______ 2,000
0912.246.179 _______ 2,000
09.123457.61 _______ 2,000
096.228.7779 _______ 1,800
0963.585.779 _______ 1,800
0968.57.6678 _______ 1,800
0979.87.3678 _______ 1,800
0968.56.2678 _______ 1,800
0963.655.567 _______ 1,800
0968.562.567 _______ 1,800
0962.585.456 _______ 1,800
0987.61.65.69 _______ 1,800
0985.84.9779 _______ 1,800
0983.24.9779 _______ 1,800
0962.77.5885 _______ 1,800
0963.98.3663 _______ 1,800
0962.06.3663 _______ 1,800
0983.67.2992 _______ 1,800
0985.88.2112 _______ 1,800
096.396.1881 _______ 1,800
0983.67.1881 _______ 1,800
0963.00.1661 _______ 1,800
09.8386.1331 _______ 1,800
09.8386.0770 _______ 1,800
09.8386.0660 _______ 1,800
0983.66.0330 _______ 1,800
0962.868.797 _______ 1,800
0968.526.626 _______ 1,800
0963.889.589 _______ 1,800
0982.591.891 _______ 1,800
0962.8888.60 _______ 1,800
0985.898.444 _______ 1,800
0962.869.222 _______ 1,800
0985.905.222 _______ 1,800
0968.313.111 _______ 1,800
09622.86.000 _______ 1,800
0963.626.000 _______ 1,800
0982.79.1000 _______ 1,800
0968.577.889 _______ 1,800
09.6660.7889 _______ 1,800
0966.22.1889 _______ 1,800
096.8668.116 _______ 1,800
0968.577.899 _______ 1,800
09.6660.7899 _______ 1,800
0968.667.699 _______ 1,800
0985.88.1299 _______ 1,800
0985.48.2299 _______ 1,800
0985.47.2299 _______ 1,800
0984.27.2299 _______ 1,800
09822.09393 _______ 1,800
0973.44.9393 _______ 1,800
0972.49.9393 _______ 1,800
0974.28.8787 _______ 1,800
0982.01.8787 _______ 1,800
0974.54.8585 _______ 1,800
0979.41.8585 _______ 1,800
097.848.8585 _______ 1,800
0973.468.585 _______ 1,800
0983.41.8585 _______ 1,800
0977.04.8585 _______ 1,800
0972.39.7373 _______ 1,800
09.870.970.70 _______ 1,800
097.62.36262 _______ 1,800
0972.15.2929 _______ 1,800
0988.06.0505 _______ 1,800
09.6226.8389 _______ 1,800
0968.52.6869 _______ 1,800
0968.31.2000 _______ 1,800
0963.90.1998 _______ 1,800
0963.49.1980 _______ 1,800
0966.2333.86 _______ 1,600
0968.57.1369 _______ 1,600
0962.909559 _______ 1,600
0962.16.3993 _______ 1,600
0962.262.272 _______ 1,600
0977.167.267 _______ 1,600
0968.667.687 _______ 1,600
0985.838.444 _______ 1,600
0985.818.444 _______ 1,600
0962.367.222 _______ 1,600
0985.81.9000 _______ 1,600
0986.718.000 _______ 1,600
0985.81.6000 _______ 1,600
09.8585.4000 _______ 1,600
0962.633.000 _______ 1,600
0985.82.3000 _______ 1,600
0985.83.1000 _______ 1,600
0968.52.9799 _______ 1,600
0963.232.799 _______ 1,600
0968.52.8388 _______ 1,600
096.2992.388 _______ 1,600
09.6660.8088 _______ 1,600
0976.57.1166 _______ 1,600
0982.10.9494 _______ 1,600
098.298.8484 _______ 1,600
0982.03.8484 _______ 1,600
0975.42.8282 _______ 1,600
0972.848.181 _______ 1,600
0972.76.8080 _______ 1,600
0989.01.8080 _______ 1,600
0973.357.676 _______ 1,600
0982.07.7676 _______ 1,600
0974.99.7575 _______ 1,600
0989.83.7474 _______ 1,600
0986.00.7474 _______ 1,600
0989.74.7373 _______ 1,600
0984.55.7272 _______ 1,600
0976.1972.72 _______ 1,600
0979.357.272 _______ 1,600
0975.1971.71 _______ 1,600
0989.36.7171 _______ 1,600
09.8384.6767 _______ 1,600
0976.22.6565 _______ 1,600
0983.55.6464 _______ 1,600
098.646.6363 _______ 1,600
096.8668.292 _______ 1,600
096.8668.262 _______ 1,600
096.8668.090 _______ 1,600
0977.34.1998 _______ 1,600
0947.38.1979 _______ 1,600
0988.60.1976 _______ 1,600
0962.847.668 _______ 1,500
0963.877.368 _______ 1,500
09.6660.8168 _______ 1,500
0969.029.686 _______ 1,500
0969.273.686 _______ 1,500
0978.44.8586 _______ 1,500
0984.989.486 _______ 1,500
0973.1992.86 _______ 1,500
09.6660.8286 _______ 1,500
09.6660.8186 _______ 1,500
0969.839.567 _______ 1,500
09.666.07.567 _______ 1,500
0968.526.567 _______ 1,500
0969.875.567 _______ 1,500
0968.393.345 _______ 1,500
0968.818.234 _______ 1,500
0969.189.123 _______ 1,500
0963.24.9669 _______ 1,500
0985.82.5665 _______ 1,500
0972.88.5335 _______ 1,500
09.8587.5115 _______ 1,500
0972.91.3883 _______ 1,500
0985.82.2332 _______ 1,500
0985.87.2112 _______ 1,500
0985.82.2112 _______ 1,500
0987.91.1881 _______ 1,500
09.8787.1001 _______ 1,500
0968.316.000 _______ 1,500
0985.91.3000 _______ 1,500
0985.90.1000 _______ 1,500
097.669.4488 _______ 1,500
09.7667.4466 _______ 1,500
098.221.8484 _______ 1,500
0974.93.8181 _______ 1,500
0973.07.8181 _______ 1,500
0974.21.8181 _______ 1,500
0986.32.7575 _______ 1,500
0983.51.7373 _______ 1,500
09789.57171 _______ 1,500
0982.23.7171 _______ 1,500
0982.01.7171 _______ 1,500
0984.33.6565 _______ 1,500
0986.11.4040 _______ 1,500
09767.33535 _______ 1,500
09.8285.3434 _______ 1,500
0982.13.3232 _______ 1,500
0972.94.1818 _______ 1,500
0974.33.1717 _______ 1,500
0983.90.1717 _______ 1,500
098.656.1313 _______ 1,500
0986.72.1212 _______ 1,500
0982.14.0909 _______ 1,500
098.559.0808 _______ 1,500
0982.61.0404 _______ 1,500
0989.71.0404 _______ 1,500
0982.90.0303 _______ 1,500
0986.58.0202 _______ 1,500
0982.29.0202 _______ 1,500
0966.96.0989 _______ 1,500
0985.886.909 _______ 1,500
0969.388.189 _______ 1,500
0979.26.2009 _______ 1,500
0985.26.2003 _______ 1,500
0966.87.1978 _______ 1,500
0966.87.1977 _______ 1,500
0966.87.1976 _______ 1,500
0966.87.1975 _______ 1,500
0975.02.1975 _______ 1,500
0966.51.1975 _______ 1,500
0985.26.08.99 _______ 1,500
0988.23.06.99 _______ 1,500
0984.27.05.99 _______ 1,500
0976.02.05.99 _______ 1,500
0988.28.02.99 _______ 1,500
0988.23.02.99 _______ 1,500
0969.10.11.98 _______ 1,500
0977.26.09.98 _______ 1,500
0989.15.09.98 _______ 1,500
0977.22.06.98 _______ 1,500
0985.13.05.98 _______ 1,500
0979.11.05.98 _______ 1,500
0985.13.02.98 _______ 1,500
0985.13.01.98 _______ 1,500
0989.15.09.97 _______ 1,500
0985.13.08.97 _______ 1,500
0989.16.07.97 _______ 1,500
0972.14.07.97 _______ 1,500
0985.13.07.97 _______ 1,500
0985.05.06.97 _______ 1,500
0984.22.05.97 _______ 1,500
0984.22.04.97 _______ 1,500
0984.21.04.97 _______ 1,500
0985.13.04.97 _______ 1,500
0984.22.03.97 _______ 1,500
0984.21.03.97 _______ 1,500
0985.05.03.97 _______ 1,500
0977.26.02.97 _______ 1,500
0984.22.02.97 _______ 1,500
0984.21.02.97 _______ 1,500
0985.05.02.97 _______ 1,500
0977.26.01.97 _______ 1,500
0985.05.01.97 _______ 1,500
0986.13.11.96 _______ 1,500
0989.15.09.96 _______ 1,500
0985.05.08.96 _______ 1,500
0977.21.07.96 _______ 1,500
0962.14.05.96 _______ 1,500
0969.15.04.96 _______ 1,500
0966.19.01.96 _______ 1,500
0966.09.01.96 _______ 1,500
0977.26.06.95 _______ 1,500
0984.22.06.95 _______ 1,500
0977.26.05.95 _______ 1,500
0984.22.05.95 _______ 1,500
0984.21.05.95 _______ 1,500
0985.13.05.95 _______ 1,500
0975.29.04.95 _______ 1,500
0977.26.04.95 _______ 1,500
0984.21.04.95 _______ 1,500
0985.13.04.95 _______ 1,500
0975.29.03.95 _______ 1,500
0984.22.03.95 _______ 1,500
0984.21.03.95 _______ 1,500
0977.26.02.95 _______ 1,500
0984.22.02.95 _______ 1,500
0984.21.02.95 _______ 1,500
0985.13.01.95 _______ 1,500
0948.03.01.95 _______ 1,500
0946.03.01.95 _______ 1,500
0915.23.12.94 _______ 1,500
0977.26.09.94 _______ 1,500
0985.13.09.94 _______ 1,500
0978.11.08.94 _______ 1,500
0975.29.05.94 _______ 1,500
0984.22.05.94 _______ 1,500
0984.22.04.94 _______ 1,500
0984.21.04.94 _______ 1,500
0984.21.03.94 _______ 1,500
0977.26.02.94 _______ 1,500
0985.13.02.94 _______ 1,500
0985.05.02.94 _______ 1,500
0985.13.01.94 _______ 1,500
0978.11.06.93 _______ 1,500
0985.13.05.93 _______ 1,500
0979.09.05.93 _______ 1,500
0975.29.04.93 _______ 1,500
0915.23.04.93 _______ 1,500
0984.22.04.93 _______ 1,500
0985.13.04.93 _______ 1,500
0969.09.04.93 _______ 1,500
0977.26.02.93 _______ 1,500
0977.26.08.92 _______ 1,500
0986.16.08.92 _______ 1,500
0966.10.07.92 _______ 1,500
0915.23.05.92 _______ 1,500
0985.13.05.92 _______ 1,500
0975.29.04.92 _______ 1,500
0984.22.04.92 _______ 1,500
0969.15.04.92 _______ 1,500
0915.23.03.92 _______ 1,500
0975.29.04.91 _______ 1,500
0985.13.04.91 _______ 1,500
0985.13.02.91 _______ 1,500
0985.05.02.91 _______ 1,500
0969.10.07.90 _______ 1,500
0985.13.04.90 _______ 1,500
0986.15.02.90 _______ 1,500
0988.23.01.90 _______ 1,500
0985.27.09.89 _______ 1,500
0969.17.09.89 _______ 1,500
0977.26.05.89 _______ 1,500
0977.21.09.88 _______ 1,500
0985.13.08.87 _______ 1,500
0974.02.07.87 _______ 1,500
0984.22.06.87 _______ 1,500
0966.12.05.87 _______ 1,500
0984.21.04.87 _______ 1,500
0979.24.02.87 _______ 1,500
0984.21.02.87 _______ 1,500
0985.13.02.87 _______ 1,500
0974.01.04.86 _______ 1,500
0962.16.02.86 _______ 1,500
0962.28.01.86 _______ 1,500
0978.11.07.85 _______ 1,500
0977.26.03.85 _______ 1,500
0979.24.03.85 _______ 1,500
0984.21.02.85 _______ 1,500
16969.88883 _______ 1,500
163.6666.138 _______ 1,500
0947.379.268 _______ 1,500
0947.369.234 _______ 1,500
0947.369.123 _______ 1,500
0947.38.1357 _______ 1,500
09.454.66663 _______ 1,500
0947.379.866 _______ 1,500
0944.25.8898 _______ 1,500
09.1234.6191 _______ 1,500
09.1234.9093 _______ 1,500
09666.07.568 _______ 1,200
097.86.909.86 _______ 1,200
0962.745.886 _______ 1,200
0962.571.886 _______ 1,200
0975.299.786 _______ 1,200
09.6660.7786 _______ 1,200
0968.5767.86 _______ 1,200
0982.833.786 _______ 1,200
0968.667.586 _______ 1,200
0985.82.1586 _______ 1,200
0979.379.486 _______ 1,200
0985.855.486 _______ 1,200
0968.667.386 _______ 1,200
0985.97.6386 _______ 1,200
0962.3303.86 _______ 1,200
0968.79.6286 _______ 1,200
0963.885.286 _______ 1,200
096.2299.186 _______ 1,200
0968.57.8186 _______ 1,200
098.4400.186 _______ 1,200
0963.49.3678 _______ 1,200
0968.526.456 _______ 1,200
0966.26.1456 _______ 1,200
0985.829.345 _______ 1,200
0968.667.345 _______ 1,200
096.8668.012 _______ 1,200
0962.25.27.28 _______ 1,200
0962.25.25.27 _______ 1,200
0977.15.8228 _______ 1,200
0962.37.7997 _______ 1,200
0985.84.5995 _______ 1,200
0985.39.3773 _______ 1,200
09.6262.0440 _______ 1,200
0985.819.859 _______ 1,200
0966.202.203 _______ 1,200
0968.562.652 _______ 1,200
0968.576.756 _______ 1,200
0986.167.617 _______ 1,200
0968.562.625 _______ 1,200
0968.576.765 _______ 1,200
09.8586.2444 _______ 1,200
0985.911.444 _______ 1,200
0974.437.222 _______ 1,200
0963.237.000 _______ 1,200
0968.317.000 _______ 1,200
0985.84.5000 _______ 1,200
0985.83.4000 _______ 1,200
0968.30.1000 _______ 1,200
09.7585.1889 _______ 1,200
0962.87.3899 _______ 1,200
0977.15.3899 _______ 1,200
0968.57.6799 _______ 1,200
0968.52.8699 _______ 1,200
0968.56.2699 _______ 1,200
0975.39.1699 _______ 1,200
0966.537.866 _______ 1,200
0976.53.9977 _______ 1,200
0978.03.5656 _______ 1,200
0978.64.2828 _______ 1,200
097.454.2828 _______ 1,200
0972.47.1919 _______ 1,200
097.339.1212 _______ 1,200
096.8668.323 _______ 1,200
096.8668.313 _______ 1,200
0976.588.389 _______ 1,200
0969.19.2389 _______ 1,200
09.6660.8289 _______ 1,200
0968.57.8189 _______ 1,200
09.6660.8189 _______ 1,200
0976.87.2006 _______ 1,200
0976.87.2005 _______ 1,200
0969.10.2003 _______ 1,200
0966.87.1974 _______ 1,200
0966.87.1973 _______ 1,200
0966.87.1972 _______ 1,200
0966.87.1970 _______ 1,200
0962.95.1970 _______ 1,200
0968.45.1970 _______ 1,200
0977.52.1970 _______ 1,200
0985.13.08.84 _______ 1,200
0985.13.06.84 _______ 1,200
0975.29.01.84 _______ 1,200
0988.02.11.83 _______ 1,200
0966.14.06.83 _______ 1,200
0962.22.05.83 _______ 1,200
0984.21.04.83 _______ 1,200
0985.13.04.83 _______ 1,200
0979.24.02.83 _______ 1,200
0984.21.02.83 _______ 1,200
0986.13.01.83 _______ 1,200
0948.03.01.83 _______ 1,200
0942.03.01.83 _______ 1,200
0969.01.11.82 _______ 1,200
0985.05.07.82 _______ 1,200
0989.15.09.81 _______ 1,200
0969.04.09.81 _______ 1,200
0979.27.08.81 _______ 1,200
0977.26.02.81 _______ 1,200
0984.22.02.81 _______ 1,200
0984.21.02.81 _______ 1,200
0985.13.02.81 _______ 1,200
0949.03.02.81 _______ 1,200
0942.03.02.81 _______ 1,200
0988.26.12.80 _______ 1,200
0979.27.09.80 _______ 1,200
0989.16.07.80 _______ 1,200
0986.16.05.80 _______ 1,200
0984.21.04.80 _______ 1,200
0975.29.05.79 _______ 1,200
0985.05.07.78 _______ 1,200
0985.05.03.78 _______ 1,200
09838.07.6.99 _______ 1,200
09666.07.6.99 _______ 1,200
09666.07.5.99 _______ 1,200
09666.08.3.99 _______ 1,200
09666.08.2.99 _______ 1,200
09666.08.1.99 _______ 1,200
09666.07.9.98 _______ 1,200
09666.07.7.98 _______ 1,200
09666.07.6.98 _______ 1,200
09898.07.6.98 _______ 1,200
09838.05.6.98 _______ 1,200
09838.03.6.98 _______ 1,200
09838.10.5.98 _______ 1,200
09666.07.5.98 _______ 1,200
09666.08.4.98 _______ 1,200
09666.08.3.98 _______ 1,200
09838.18.2.98 _______ 1,200
09838.17.2.98 _______ 1,200
09666.08.2.98 _______ 1,200
09666.08.1.98 _______ 1,200
09898.26.9.97 _______ 1,200
09666.07.8.97 _______ 1,200
09838.16.7.97 _______ 1,200
09666.07.7.97 _______ 1,200
09838.05.7.97 _______ 1,200
09882.27.6.97 _______ 1,200
09838.16.6.97 _______ 1,200
09666.07.6.97 _______ 1,200
09838.13.5.97 _______ 1,200
09666.07.5.97 _______ 1,200
09666.08.4.97 _______ 1,200
09666.08.3.97 _______ 1,200
09877.17.2.97 _______ 1,200
09858.12.2.97 _______ 1,200
09666.08.2.97 _______ 1,200
09666.08.1.97 _______ 1,200
09877.18.9.96 _______ 1,200
09666.07.9.96 _______ 1,200
09838.29.8.96 _______ 1,200
09666.07.8.96 _______ 1,200
09838.29.7.96 _______ 1,200
09838.10.7.96 _______ 1,200
09666.07.7.96 _______ 1,200
09877.30.6.96 _______ 1,200
09666.07.6.96 _______ 1,200
09666.07.5.96 _______ 1,200
09838.28.4.96 _______ 1,200
09666.08.4.96 _______ 1,200
09666.08.3.96 _______ 1,200
09666.08.2.96 _______ 1,200
09883.12.1.96 _______ 1,200
09666.08.1.96 _______ 1,200
09666.07.9.95 _______ 1,200
09666.07.8.95 _______ 1,200
09838.07.8.95 _______ 1,200
09858.03.8.95 _______ 1,200
09838.03.8.95 _______ 1,200
09666.07.7.95 _______ 1,200
09838.16.6.95 _______ 1,200
09858.07.6.95 _______ 1,200
09666.07.6.95 _______ 1,200
09666.07.5.95 _______ 1,200
09868.26.4.95 _______ 1,200
09838.10.4.95 _______ 1,200
09666.08.4.95 _______ 1,200
09858.16.3.95 _______ 1,200
09666.08.3.95 _______ 1,200
09666.08.2.95 _______ 1,200
09886.31.1.95 _______ 1,200
09666.08.1.95 _______ 1,200
09666.07.9.94 _______ 1,200
09838.03.9.94 _______ 1,200
09666.07.8.94 _______ 1,200
09838.06.8.94 _______ 1,200
09838.05.8.94 _______ 1,200
09838.17.7.94 _______ 1,200
09666.07.7.94 _______ 1,200
09877.26.6.94 _______ 1,200
09767.17.6.94 _______ 1,200
09838.13.6.94 _______ 1,200
09666.07.6.94 _______ 1,200
09828.26.5.94 _______ 1,200
09666.07.5.94 _______ 1,200
09666.08.4.94 _______ 1,200
09838.29.3.94 _______ 1,200
09838.28.3.94 _______ 1,200
09666.08.3.94 _______ 1,200
09666.08.2.94 _______ 1,200
09838.07.2.94 _______ 1,200
09828.31.1.94 _______ 1,200
09666.08.1.94 _______ 1,200
09666.07.9.93 _______ 1,200
09885.29.8.93 _______ 1,200
09838.09.8.93 _______ 1,200
09666.07.8.93 _______ 1,200
09828.04.8.93 _______ 1,200
09885.24.7.93 _______ 1,200
09666.07.7.93 _______ 1,200
09883.09.6.93 _______ 1,200
09666.07.6.93 _______ 1,200
09666.07.5.93 _______ 1,200
09666.08.4.93 _______ 1,200
09666.08.3.93 _______ 1,200
09666.08.2.93 _______ 1,200
09666.08.1.93 _______ 1,200
09666.07.9.92 _______ 1,200
09666.07.8.92 _______ 1,200
09858.12.7.92 _______ 1,200
09883.07.7.92 _______ 1,200
09666.07.7.92 _______ 1,200
09838.14.6.92 _______ 1,200
09666.07.6.92 _______ 1,200
09666.07.5.92 _______ 1,200
09828.24.4.92 _______ 1,200
09838.09.4.92 _______ 1,200
09666.08.4.92 _______ 1,200
09838.06.4.92 _______ 1,200
09838.15.3.92 _______ 1,200
09898.08.3.92 _______ 1,200
09666.08.3.92 _______ 1,200
09838.04.3.92 _______ 1,200
09858.14.2.92 _______ 1,200
09666.08.2.92 _______ 1,200
09838.04.2.92 _______ 1,200
09666.08.1.92 _______ 1,200
09838.07.1.92 _______ 1,200
09838.05.1.92 _______ 1,200
09666.07.9.91 _______ 1,200
09828.06.9.91 _______ 1,200
09838.26.8.91 _______ 1,200
09666.07.8.91 _______ 1,200
09838.06.8.91 _______ 1,200
09838.05.8.91 _______ 1,200
09666.07.7.91 _______ 1,200
09666.07.6.91 _______ 1,200
09838.12.5.91 _______ 1,200
09666.07.5.91 _______ 1,200
09666.08.4.91 _______ 1,200
09666.08.3.91 _______ 1,200
09838.08.3.91 _______ 1,200
09666.08.2.91 _______ 1,200
09838.05.2.91 _______ 1,200
09666.08.1.91 _______ 1,200
09666.07.9.90 _______ 1,200
09828.07.9.90 _______ 1,200
09838.31.8.90 _______ 1,200
09838.29.8.90 _______ 1,200
09666.07.8.90 _______ 1,200
09666.07.7.90 _______ 1,200
09838.05.7.90 _______ 1,200
09666.07.6.90 _______ 1,200
09666.07.5.90 _______ 1,200
09838.11.4.90 _______ 1,200
09666.08.4.90 _______ 1,200
09666.08.3.90 _______ 1,200
09838.09.2.90 _______ 1,200
09666.08.2.90 _______ 1,200
09883.12.1.90 _______ 1,200
09666.08.1.90 _______ 1,200
09838.04.1.90 _______ 1,200
09666.07.6.89 _______ 1,200
09666.07.5.89 _______ 1,200
09666.07.5.88 _______ 1,200
09666.07.9.87 _______ 1,200
09666.07.7.87 _______ 1,200
09666.07.6.87 _______ 1,200
09666.07.5.87 _______ 1,200
09838.11.4.87 _______ 1,200
09666.08.4.87 _______ 1,200
09838.14.3.87 _______ 1,200
09666.08.3.87 _______ 1,200
09828.17.2.87 _______ 1,200
09666.08.2.87 _______ 1,200
09666.08.1.87 _______ 1,200
09838.05.1.87 _______ 1,200
09838.07.7.86 _______ 1,200
09898.07.5.86 _______ 1,200
09666.07.5.86 _______ 1,200
09666.07.9.85 _______ 1,200
09838.11.8.85 _______ 1,200
09666.07.8.85 _______ 1,200
09666.07.7.85 _______ 1,200
09666.07.6.85 _______ 1,200
09666.07.5.85 _______ 1,200
09666.08.4.85 _______ 1,200
09883.18.3.85 _______ 1,200
09666.08.3.85 _______ 1,200
09666.08.2.85 _______ 1,200
09666.08.1.85 _______ 1,200
0947.368.986 _______ 1,200
0919.319.567 _______ 1,200
0963.198.179 _______ 1,000[/TD]