con số 1
gà tre lai mỹ kính (30 % ) , gà chưa cắt lông đá khá nạp cao chân , rớt chọi , gay đá lông , gà 10 tháng, chân rất sạch.
gà 1,1 kg, rất mới ,giá 1 tr
dt: 0969.888.696


con số 2
ga chuối lai mỹ kính (30 % ) gà mới giam, bổn đá khá, nặng 1 kg ,chân rất sạch. bán 700k.gà khoảng 7 tháng