Không phải bình luận nhiều về độ nét, cổ và ý nghĩa gì thêm nữa cả, Anh em sim số nhìn vào xấu đẹp tự hiểu theo ý của mỗi người.

0908.66.33.99
vào tên toàn quốc
Giá: 9.tr
Liên hệ:
096.686.9999