Sim Số Đẹp:Gia Tường
***************************
097.88888.33
=23tr

0967.999998
=16tr

096.7999997 =ĐB

0939.88.77.99 =10tr

0939.88.77.66 =5.5tr

0939.88.77.55 =3.5tr

0939.88.77.44 = 2tr

09.39.88.77.79=2.tr

0939.887.789 =2tr

0939.88.77.68 =1.5tr

0939.88.77.86 =1.5tr

Thanh Lý 3
Sim Gmobile
Lấy Cả
3
Sim
3tr5
*************************
0996.022220=1tr5
0996.033330=1tr5
0996.055550=1tr5

Xin Liên Hệ:
0978.88.88.33
Em ở F7.Q11.TPHCM