Công ty cần bán thanh lý một số thiết bị điện tử viễn thông chuyên dụng như: Oscilloscope, nguồn DC, máy phân tích phổ, máy phát xung, phát sóng, máy đo lỗi bit, do độ nhiễu...
Tham khảo chi tiết tại www.lidinco.com
Hoặc liên hệ: 0127 781 9875