Dọn nhà, dư dùng, thanh lý bớt:

+ 01 LCD Dell 17" vuông - 177Fb - chân chữ V, giá thanh lý :980K


+ 01 Main Giagabyte EG41MF-US2H : giá thanh lý :800K

Tất cả hết bảo hành ( bao test 3 ngày )
Liên hệ : 0938486768 -Vũ ( 32t )