Điểm hẹn Smart phone
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot, unlock, nâng cấp rom, sữa lỗi phần mềm, root, cài ứng dụng full bản quyền, game bản quyền cho android
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot, unlock, nâng cấp rom, sữa lỗi phần mềm, root, cài ứng dụng full bản quyền, game bản quyền cho android
Samsung:
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Galaxy S1: i9000, M110s
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Galaxy S2: i91000, i9100G, M250S, M250K, M250L, i717, i777
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot S2 HD LTE : E120K, E120L, E120S
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Galaxy S3: i9300, E210K, E210S, E210L, M440S
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Galaxy Note: N7000, E160K, E160S, E160L
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot, unlock, nâng cấp rom, sữa lỗi phần mềm, root, cài ứng dụng full bản quyền, game bản quyền cho
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Galaxy i9070
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Galaxy i9001, i9003
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Galaxy W
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Galaxy S3 phiên bản nhật: SC-03C, SC-06D
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot SamSung Nexus S
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Galaxy ACE
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Galaxy K, Galaxy Hoppin
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Galaxy S2 i9100G
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Galaxy S2 LTE E110S
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Galaxy Tab 7.0 SHW M180S
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Galaxy Note 1 T879
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Galaxy Note 2 n7100 n7102 n7105
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot, unlock, nâng cấp rom, sữa lỗi phần mềm, root, cài ứng dụng full bản quyền, game bản quyền cho
Sony
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Xperia X8, w8
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Xperia X10 không thể unlock bootloader 4.0.4 ok
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Xperia X10 mini , X10 mini pro
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot, unlock, nâng cấp rom, sữa lỗi phần mềm, root, cài ứng dụng full bản quyền, game bản quyền cho
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Xperia Neo MT11i, Mt15i
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Xperia Arc LT18i, LT15i
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Xperia Ray ST18i
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Live With Walkman
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Xperia Active
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Xperia S LT26i
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Xperia Acro S LT26W
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot, unlock, nâng cấp rom, sữa lỗi phần mềm, root, cài ứng dụng full bản quyền, game bản quyền cho
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Xperia GO: ST26i
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Xperia P Lt22i
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Xperia Ion LT28i
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Xperia U ST25i
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Xperia LT30i
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Xperia TX LT29i
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Xperia V LT25i
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Xperia Z C6603/C6602
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Xperia ZL, ZU, U
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot, unlock, nâng cấp rom, sữa lỗi phần mềm, root, cài ứng dụng full bản quyền, game bản quyền cho
LG
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Optimus G: F180K, F180S, F180L lên bản rom E975
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot LG LTE2 E160S, L, K
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot LG Lu6200:
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot LG TAG F120S, F120L, F120K
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot LG S660
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot LG f240l, f240s, f240k
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot, unlock, nâng cấp rom, sữa lỗi phần mềm, root, cài ứng dụng full bản quyền, game bản quyền cho
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot LG Vu F100S, F100L
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot LG Vu 2: F200S, F200L, F200k
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot LG 3D Su760
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot LG PRADA Ku5400, Su540
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot LG L3 E400
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Lg L5 E612
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Lg L7 P700, P705
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot LG L9
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot, unlock, nâng cấp rom, sữa lỗi phần mềm, root, cài ứng dụng full bản quyền, game bản quyền cho
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Lg Nitro HD P930
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot LG Nexus 4
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot LG Su640
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Lg P999
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot, unlock, nâng cấp rom, sữa lỗi phần mềm, root, cài ứng dụng full bản quyền, game bản quyền cho
SKY:
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Sky A650S
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Sky A690S
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Sky A710K
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Sky A730S
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Sky A740s
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot, unlock, nâng cấp rom, sữa lỗi phần mềm, root, cài ứng dụng full bản quyền, game bản quyền cho
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Sky A750k
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Sky A760S, 770k
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Sky A800S
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Sky A810S, 810K
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Sky A820L
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot, unlock, nâng cấp rom, sữa lỗi phần mềm, root, cài ứng dụng full bản quyền, game bản quyền cho
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Sky A830S, L, K
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Sky A840S
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Sky A850S, L, K
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Sky A860S, L, K
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot Sky A870S, L, K
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot, unlock, nâng cấp rom, sữa lỗi phần mềm, root, cài ứng dụng full bản quyền, game bản quyền cho
HTC:
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot HTC Sen, SEN XE
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot HTC ONE X
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot HTC ONE XL
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot HTC DesireV, Desire S, Desire
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot htc one 802, htc one m7
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot htc one 2 sim 802w/802t
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot, unlock, nâng cấp rom, sữa lỗi phần mềm, root, cài ứng dụng full bản quyền, game bản quyền cho
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot HTC Desire HD
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot HTC Evo 3D
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot HTC Raider 4G
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot HTC Evo4G+
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot HTC Nexus One
Dịch vụ up rom, flash rom, repair boot HTC ONE
ĐIỂM HẸN SMART PHONE – DỊCH VỤ SỬA CHỮA, CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID VÀ WINDOWS PHONE CHUYÊN NGHIỆP
Phone: 0977773838 - 0968999977
Địa chỉ: 209 Đào Duy Từ P.6 - Q.10, TP. Hồ Chí Minh.