0985826666 = 40 triệu
0963259999 = 43 triệu
ai có nhu cầu xin liên hệ 0903886666