tình hình nhà có người bị nạn đang nằm viện nên không người trong coi cần ra đi gấp
mô tả chung: chó đực khoảng 1.3kg, 18 tháng tuổi, màu kem đã chích ngừa đầy đủ
các bạn xem hình giúp nhé
Giá ra đi nhanh 5tr (bán lỗ rất nhiều vì thật sự nhà có người bị nạn không ai chăm sóc)
tks all