Bộ lưu điện UPS APC SURTD3000XLI san hang gia tot call 0977726661
[URL="http://globejsc.vn/sanpham/49/bo-luu-dien-ups-apc-surtd3000xli.html"]Bộ [URL="http://globejsc.vn/sanpham/49/bo-luu-dien-ups-apc-surtd3000xli.html"]bo luu dien APC SURTD3000XLI [/URL] lưu điện UPS APC SURTD3000XLI[/URL]:
APC Smart-UPS On-Line, 2100 Watts / 3000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port Smart-Slot, Rack Height 3 U
http://globejsc.vn/public/images/upload/small/0.24630700_132476632318.jpg