Hàng chính hãng viettel do nhân viên viettel cung cấp!

------
Có mấy sim cần bán, anh chị em ủng hộ.
Nguyên kit, sang tên chính chủ toàn quốc.
Trả trước TOMATO nghe mãi mãi.

Bấm trên bàn phím điện thoại nhìn đẹp, dễ nhớ, giá mềm.

  • 987 83 63 43 ----200
  • 974 62 61 64 ----200
  • 974 62 64 61 ----200
  • 979 92 91 94 ----400
  • 97376 7275 ----450
  • 972 321 312 ----450
  • 966 902 903 ----450
  • 96369 6360 ----450
  • 96560 6460 ----750
  • 97570 7574 ----800