• cần ôm vài em tứ 4 vt đầu 09 ace nào có buz tuấn nhé 0969.963.963