Liên hệ: 01286678968 (Biên Hòa, Đồng Nai).
1. Cặp chó Phú con, màu sắc đen tuyền, một đực một cái, đuôi vót cần câu, xoáy kiếm, đốm lưỡi, chân màng, rất khôn lanh, khoảng 1,5 tháng tuổi.
Giá bán: 1 triệu/ 1 cặp.


2. Chó cái, màu sắc đen tuyền, đốm lưỡi, chân màng, lông sát đen bóng, đuôi vót cần câu, rất khôn lành, đang lên tai, gần 3 tháng tuổi.
Giá bán: 1,8 triệu