Mình cần bán 2 con gà mái lai bao nhiêu ae tự đánh giá giá cho 2 e là 600kcần thì Pm cho mình nhà Gần Công viên 30/4 Biên hòa ĐN call 01279203676 ( no fix).
MS1
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Ms2
[IMG][/IMG] Mong ae ủng hộ trả lễ nhiệt tình