Hiện tại mình có nhu cầu mua lại core i7 870 sk 1156 bạn nào không còn sử dụng hay năng cấp máy mới thì sang lại cho mình.
-2.700.000 VNĐ
-Để lại conmment bên dưới hoặc inbox vào mình sẽ liên lạc lại.