Vì nhiều lý do nên thằng bạn thanh lý em xám này . Lúc trước nó mua 3t bổn cồn Tân Thới , Gò Công
Tình Trang đang nhốm lông rớt 4-5 cọng lông cánh rồi .
Gà lùn liền , lên tay cứng như cục sắt . Bo đá canh dạt hụp lặn trả chân po cực lớn .
Cặp cán khỏi chê , mồng chỉ thiên , cặp mắt trắng , bẹ đuôi lớn .
Lúc mua gà ăn 1 cái rồi , đem về Thành Phố đá ăn 1 cái tại BàHom .
Nay Thanh Lý 1t5 không trả giá .
Ai có chổ thả vui lòng liên hệ 0909616092