Nokia 2650, Nokia 2652
Nokia 3500, Nokia 5100
Nokia 6100, Nokia 6101
Nokia 6103, Nokia 6125
Nokia 6131, Nokia 6136
Nokia 6170, Nokia 6260
Nokia 6300, Nokia 6300i
Nokia 6301, Nokia 7270

Pin Li-Ion BL-5C dùng cho máy : 100k

Nokia 2600, Nokia 2610
Nokia 2626, Nokia 3110
Nokia 3120, Nokia 3610
Nokia 5130, Nokia 6030
Nokia 6085, Nokia 6230
Nokia 6600, Nokia 6630
Nokia 6670, Nokia 6680
Nokia 6681, Nokia 6270
Nokia 6230i, Nokia 6267
Nokia 7610, Nokia E50
Nokia N70, Nokia N71
Nokia N72, Nokia N91
Pin Li-Polymer BP-4L dùng máy: 130k
Nokia E61i, Nokia E63
Nokia E71, Nokia E90
Nokia N810
Pin Li-Ion BL-4CT dùng cho máy : 120k
Nokia 5310, Nokia 6600
Nokia 7210, Nokia 7310 ...
Pin Li-Polymer BP-5M dùng cho máy : 120k
Nokia 5610, Nokia 5700
Nokia 6110, Nokia 6500
Nokia 7390, Nokia 8600
Pin Li-Ion BP-6M dùng cho máy : 120k
Nokia 3250, Nokia 6151
Nokia 6233, Nokia 6234
Nokia 6280, Nokia 6288
Nokia 9300, Nokia 9300i
Nokia N73, Nokia N77
Pin Nokia Bl-4U dùng cho máy: 130k
Nokia E66, N8800
Pin BL-5F dùng cho máy: 130k
Nokia 6290,E65,N95....
Pin BL-6F dùng cho máy: 120k
Nokia N78,N79,N95-8G....
Pin BL-5K dùng cho máy: 130k
Nokia N85,N86,...
Pin Samsung: Tất cả Bảo Hành 12 tháng
PIN SAMSUNG AB494358VU (S5830) Giá 120k
Sản phẩm tương thích: S5660 Galaxy, S5830 Galaxy Ace, S5670 Galaxy Fit, B130, B220, B300, B320, B500, B520, C120, C130, C140, C250, C260, C270, C300, C450, C520, D520, D730, E210, E250, E251, E380, E420, E500, E870, E900, E1070, E1080, E1110, E1120, E1310, E1360, E2100, E2210, i320, M150, M200, M310, M620, M3200 Beat S, S401, S501, S3030, S3110, X150, X160, X180, X200, X210, X300, X500, X510, X520, X530, X540, X630, X680.
PIN SAMSUNG EB484659VU(S5820) Giá 130k