mình muốn bán gà mái lai mỹ 75 nạng 1kg6 gà mồng dâu,chân đen nhõ xíu 3 hàng vẫy,đuôi ben cao,gà đang đẽ được 2 trứng,gia 700k va ké them e gà cú lai mỹ 75 nòi đẽn,nạng 1kg3,chan tráng,bị bệnh mới hết,nen hơi ốm,gà được 6 tháng,mình nhổ lông đuôi đang ra lại rất nhiều,ae nào cần thì alo 0995170218