tình hình là nhà nhiều gà mái quá bán bớt để lấy tiền lúa nha.
gà mái mình bổn tốt mai độ nha, cặp cán nhỏ xíu lai máu......
giá ra đi là 400k


thắng 0938 27 72 82
xem ga ở quốc lộ 50 bến xe w8 chạy xún nha
thank ae đả xem tin