bác nào kết call em lấy giá tốt nhất ạ:
Call: 01666.686.686 - 01665.737373
01643.999999 == 65tr
0965.567.888 == 20tr
01666.686.686 == 20tr
0973.994999 == 13tr
096.550.6789 ==12tr
0964.26.6789 == 11.5
09672.16789 ==12tr
0967.010.999 == 7 tr
0967.020.999 == 6 tr
0967.002.999 == 6 tr
096.7577.888 == 7 tr
0967.121.888 == 6 tr
09.65433.999 == 6 tr
0965.229.1789 == 1.8tr
0965.219.789 == 1.8tr
09654.88.789 == 1.8tr
0965.22.1789 == 1.8tr
0965.86.1789 == 1.8tr
0965.131.789 == 1.8tr
0965.522.789 == 2.2tr
0965.622.789 == 2.2tr
Call nhanh để có giá tốt nhất ạ