Call : 01249.678.789 ( Chỉ call )
Sms:0969.940.999 ( Chỉ Sms )

0989.131.151 -- 1.2tr
0989.065.085 -- 800k

Sim mới nguyên kit đăng ký thông tin chính chủ cho người mua


Địa chỉ 1 : Số 10, ngõ 46, Đường Đê Trần Khát Chân, Hà Nội
Địa chỉ 2 : La Hiên - H. Võ Nhai - Thái Nguyên