Ngày mai 28/07 mình về 20c 3gs8 qt đẹp 95% a e có nhu cầu liên hệ
0934549397(mr.minh)
địa chỉ 27 trường chinh( gần cầu tham lương)