[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#000000]
[B]Cty Máy Tính Ngọc Gia Huy[/B]
[B] 77E Bùi Thị Xuân, Q.1[/B]
[B] 39255479 - 0912330739[/B]
[B]Macbook Rentina[/B]
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#000000]Apple Macbook Pro Retina ME662ZP/A [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#ED1C24]35.200.000d[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#ED1C24]
[B] [IMG]http://appleicenter.com/image/cache/data/macbook%20pro%202012-120x120.jpg[/IMG][/B]
[B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#000000][/B](Early 2013) (Intel Core i5-3230M 2.6GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.3 inch, Mac OS X Lion)
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#000000][B]Apple Macbook Pro Retina ME664ZP/A [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#ED1C24][/B]44.500.000d[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#000000]
[B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#000000][/B][IMG][IMG]http://appleicenter.com/image/cache/data/macbook%20pro%202012-120x120.jpg[/IMG][/IMG][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#000000]
(Early 2013) (Intel Core i7-3630QM 2.4GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, VGA NVIDIA GeForce GT 650M / Intel HD Graphics 4000, 15.4 inch, Mac OS X Lion)
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#000000][B]Apple Macbook Pro Retina ME665ZP/A[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#ED1C24] [/B]56.200.000d
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#000000]
(Early 2013) (Intel Core i7-3740QM 2.7GHz, 16GB RAM, 512GB SSD, VGA NVIDIA GeForce GT 650M / Intel HD Graphics 4000, 15.4 inch, Mac OS X Lion)
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Calibri][SIZE=4][COLOR=#000000][B]Macbook air 2013[/B]
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#000000]MacBook Air (MD711zp/A) Giá [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#ED1C24]21.300.000d[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#ED1C24]
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#000000] (Mid 2013) (Intel Core i5-4250U 1.3GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 5000, 11.6 inch, Mac OS X lion
[B]MacBook Air (MD712ZP/A) giá 25.200.000d[/B]
(Mid 2013) (Intel Core i5-4250U 1.3GHz, 4GB RAM, 256GB SSD, VGA Intel HD Graphics 5000, 11.6 inch, Mac OS

MacBook Air (MD760ZP/A) Gái 23.800.000d
(Mid 2013) (Intel Core i5-4250U 1.3GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 5000, 13.3 inch, Mac OS

MacBook Air (MD761LL/A) Giá 28.700.000d
(Mid 2013) (Intel Core i5-4250U 1.3GHz, 4GB RAM, 256GB SSD, VGA Intel HD Graphics 5000, 13.3 inch, Mac OS

Macbook Pro
Macbook Pro MD101ZP/A 24.400.000D
(Mid 2012) (Intel Core i5-3210M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.3 inch Mac OS X Lion

Apple Macbook Pro MD102ZP/A 30.950.000D
(Mid 2012) (Intel Core i7-3520M 2.9GHz, 8GB RAM, 750GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.3 inch Mac OS X Lion

Apple Macbook Pro MD103ZP/A 37.850.000D
[URL="http://appleicenter.com/"]bán macbook trả góp[/URL]
[/COLOR][/SIZE][/FONT]