TRACY'SHOP chuyên phân phối sỉ và lẻ kính áp tròng
Là vì hàng cóa sẵn cứ call mình nha!!!!!!!!!

call:0903.077.369------0126.256.0013(gặp Trang)

Tài khoản ngân hàng Vietcombank TP.HCM:007 100 589 2716

Chủ thẻ:Đinh Thị Tâm Châu
Tài khoản Ngân hàng Agribank:160 320 520 4380

Chủ tài khoản:Nguyễn Đinh Diễm Trang


B1-50K
B2-60K
B3-60K


B4-60K


B5-60KB6-60KB7-60K

B8-60K
B9-60K

B10-50K

B11-50K

B12-70KB13-70K