GIÁ THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT MITSUBISHI (JAPAN)
S-N10: 240.000VND
S-N12: 288.000VND
S-N25: 570.000VND
S-N35: 619.000VND
S-N50: 1.234.000VND
S-N65: 1.327.000VND
S-N80: 1.896.000VND
S-N95: 2.134.000VND
S-N125: 2.986.000VND
...
NF63-CW-3P(20-63A) - 5KA: 634.000VND
chi tiết xin liên hê:
Mr * * * *: *ka
h/p * * * : * 0974470677