Mình nuôi ở nhà nên các bạn yên tâm, mình chích ngừa đầy đủ , hiện pé rất khỏe mạnh. xem pé tai 171/14 Tôn Đản p15 q4 . sdt : 098.7777.071