Mình cần bán cặp gà nòi ô và nòi điều sau :
1. Gà ô điều : 2kg4
2. Gà điều : 2kg4
AE xem hình tự đánh giá. Mình bán căp này giá 1300k. Bán lẽ ae liên hệ nha.



Mọi thông tin ae liện hệ Nghĩa: 0909024149 DC: 768 Hà Huy Gíap Thạnh Xuân Q12