673 LÊ VĂN VIỆT - P TÂN PHÚ - QUẬN 9 - TPHCM
0963.489.438


HDD SEAGATE 80GB ATA GIÁ = 190K
HDD SEAGATE 120GB ATA GIÁ =
220K
HDD SEAGATE 80GB SATA GIÁ =
330K
HDD SEAGATE 160GB SATA GIÁ =
450K BO MỚI
HDD SAMSUNG 160GB SATA GIÁ =
430K BO MỚI FPT
HDD SAMSUNG 200GB SATA GIÁ =
520K BO MỚI FPT
HDD SAMSUNG 250GB SATA GIÁ =
600K BO MỚI FPT
HDD SAMSUNG 320GB SATA GIÁ =
680K BO MỚI FPT

HDD TOSHIBA LAPTOP 80GB SATA = 400K
HDD WD LAPTOP 160GB SATA = 450K

673 LÊ VĂN VIỆT - P TÂN PHÚ - QUẬN 9 - TPHCM
0963.489.438