Bán chung cư kim văn kim lũ căn 45 m2 nhiều vị trí đẹp để người mua được lựa chọn :
Chung cư kim văn kim lũ căn hộ 45m2 có các căn:
* Tầng 4 căn 410, giá gốc 14 triệu/m2
* Tầng 6 căn 632, giá gốc 14,5 triệu/m2
* Tầng 10 căn 1014 và tầng 12 căn 1228, giá gốc 14,5 triệu/m2
* Tầng 14 căn 1410 và tầng 16 căn 1632, giá gốc 14,5 triệu/m2
* Tầng 17 căn 1714 và tầng 19 căn 2028, giá gốc 14 triệu/m2
* Tầng 22 căn 2214 và tầng 24 căn 2432, giá gốc 13 triệu/m2
* Tầng 27 căn 2710 và tầng 29 căn 2928, giá gốc 12,5 triệu/m2
* Tầng 31 căn 3110 và tầng 33 căn 3332, giá gốc 12 triệu/m2
* Tầng 36 căn 3614 và tầng 37 căn 3728, giá gốc 11 triệu/m2
* Tầng 40 căn 4020, giá gốc 10 triệu/m2
Anh chị quan tâm đến căn vị trí nào tại chung cư kim văn kim lũ này xin liên hệ sớm với em theo số Mobile: Hà Hùng - 0984.891089

Bấm vào đây để tham khảo thêm các căn khác:
Chung cư kim văn kim lũ bán các căn hộ 59m2 - 62m
Chung cư kim văn kim lũ bán các căn hộ 68m2 - 77m2
Chung cư VP5 Linh Đàm bán các căn hộ 58m2 – 60m2 -61m2